Noam Explain 1


בשורה הראשונה יש דוגמה של קובץ קטן. לחיצה עליה "תנגן" אותו. אפשר לנסות, אבל לא יותר מדי בבקשה.
מה שאתם מתבקשים לעשות במקום לנגן מהרשת, זה ללחוץ על עכבר ימין, ואז לבחור:
Save Link As
והקובץ ירד למחשב שלכם. נסו.

מה הסיבה? טוב שאתם שואלים: הנה

הספק שממנו קנינו את האתר מחייב אותנו לפי כמות התעבורה ברשת. נגינה מתוך האתר
מעבירה נתונים למחשב שלנו בכל פעם שאנחנו מנגנים. הורדה לעומת זה, מתבצעת
פעם אחת ואז אנחנו כבר לא מעבירים דבר ברשת. אנחנו מנגנים את הקובץ מתוך המחשב שלנו.

Back to previous page       בחזרה לדף הקודם